logo

Świadczenia urlopowe a ZUS

Pracodawcy często szukają sposobu na wynagradzanie pracownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakim niewątpliwie są składki ZUS. Taką możliwość daje wypłata świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe nie podlega pod ZUS. Oznacza to w praktyce, że ani pracodawca, ani pracownik nie odprowadza składek do ZUS od wypłacanych świadczeń. Pracownik otrzymuje wyższą kwotę „do ręki”. Świadczenie urlopowe jest natomiast opodatkowane, tak jak wszystkie inne składniki wynagrodzeń.

Kto może wypłacać świadczenie urlopowe?

Świadczenia urlopowe co do zasady są wypłacane przez zakłady pracy, które nie mają obowiązku założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie zdecydowały się na dobrowolne założenie ZFŚS. Są to firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od wymiaru etatu, należy podkreślić, że podane kwoty są kwotami maksymalnymi, pracodawca może wypłacić świadczenie w niższej wysokości.

Wymiar etatuPraca w normalnych warunkachPraca w szczególnych warunkach
Pełen etat1550,26 zł2067,01 zł
¾ etatu1162,70 zł1550,26 zł
½ etatu775,13 zł1033,51 zł
¼ etatu387,57 zł516,75 zł
Pracownik młodocianyWysokość świadczenia
Pierwszy rok nauki63,91 zł
Drugi rok nauki196,69 zł
Trzeci rok nauki229,47 zł

Pracodawca, który zdecyduje się wypłacić wyższą kwotę, musi pamiętać, że nadwyżka nad kwotę maksymalną powinna zostać obłożona składkami ZUS.

Jakie warunki musi spełnić pracownik by otrzymać świadczenie urlopowe?

Prawo do świadczenia urlopowego nabywa pracownik, który korzysta z 14 kolejnych dni kalendarzowych nieprzerwanego urlopu. Jeżeli dany zakład pracy wypłaca świadczenia urlopowe, pracownik nie musi składać żadnego wniosku.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie 14-dniowego urlopu.

Jak zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych?

Pracodawca może zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych. Jeżeli w danym zakładzie pracy istnieje regulamin wynagradzania, informacja o likwidacji świadczeń urlopowych powinna być w nim zawarta. Jeżeli natomiast pracodawca nie wdrożył regulaminu wynagrodzeń, powinien do końca stycznia danego roku poinformować pracowników o tym, że rezygnuje z wypłaty świadczeń urlopowych.