logo

Referencje CelChemTrade dla biura księgowego PCUD

Referencje dla biura księgowego PCUD wystawione przez CelChemTrade sp. z o.o.

Polskie Centrum usług Doradczych Sp. z o.o. otrzymało również Referencje od firmy CelChemTrade Sp. z o.o. za prowadzenie księgowości, rozliczenia podatkowe, raporty finansowe, obsługę kontroli podatkowych oraz wystąpienia wobec urzędów i sądów administracyjnych.

Dziękujemy szczególnie za wyróżnienie w liście referencyjnym naszej profesjonalnej obsługi oraz wiedzy, która przekracza typową wiedzę księgowo – podatkową, a wymagała szerszego kontekstu biznesowego.

„… Kwestie finansowania ze strony banków zostały prowadzone z sukcesem, a w spółkach córkach audyty zewnętrzne przez biegłych rewidentów potwierdziły merytoryczną siłę zespołu PCUD szczególnie też w kwestiach, które przekraczały typową wiedzę księgowo-podatkową i wymagały prawdziwego rozumienia szerszego kontekstu biznesowego. …”