logo

Biuletyn Doradcy Podatkowego wrzesień 2014

Biuletyn Doradcy Podatkowego (wrzesień 2014)

wydawany przez firmę Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. z Warszawy

Wśród wrześniowych artykułów zajdziesz nowości wprowadzane w podatkach, kilka zmian w przepisach dotyczących działalności firm (rachunkowość dla biznesu). Przeczytasz również o istotnych zmianach w kadrach i ubezpieczeniach oraz coś co dotyczy nas wszystkich czyli Serwis Domowy.

 1. Podatki
  • Szykuje się uszczelnianie systemu rozliczeń VAT

   Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożone przez Ministra
   Finansów. Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest uszczelnienie systemu rozliczeń VAT, a więc większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi polegającymi na uchylaniu się od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu.

  • Nowe wzory formularzy SD-3 i PCC-3

   Dotychczasowe formularze papierowe mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Do formularzy składanych drogą elektroniczną należy zaś stosować wyłącznie nowe wersje. Od 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD-3/A, a także deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A.

 2. Firma
  • Wsparcie dla sektora owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem

   Komisja Europejska poinformowała, że zamierza uruchomić dodatkowy mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem. Unijne fundusze, w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków,
   których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny.

  • Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych?

   Ministerstwo Finansów proponuje objąć obowiązkiem stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów samochodowych. Zawetowana ustawa stoi w sprzeczności z procedowanym obecnie w Sejmie prezydenckim projektem ustawy o niektórych narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu. Powodowałaby bowiem z jednej strony możliwość znacznego rozpraszania zabudowy, z drugiej – narażała na szwank konieczność ochrony gruntów bardzo wartościowych, gruntów klasy I i III, które stanowią niezbywalny zasób dobra narodowego, zatem dobra konstytucyjnego, jakim jest wartość oraz ochrona majątku i dobra narodowego, którym są grunty rolne.
   Przedsiębiorcy świadczący te usługi dołączą zatem do przedsiębiorców, którzy już teraz stosują kasy rejestrujące bez względu na obroty, takich jak taksówkarze czy
   podmioty świadczące przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej.

 3. Kadry i Ubezpieczenia
  • Centralna Baza Ofert Pracy w nowej odsłonie

   Wystartowała nowa wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy – oficjalnego internetowego serwisu z ogłoszeniami o pracę, prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej. Serwis jest nowocześniejszy, bardziej intuicyjny i ma więcej funkcji przydatnych dla poszukujących pracy.

 4. Serwis Domowy
  • Dom bez pozwolenia?

   Na budowę domów jednorodzinnych nie trzeba będzie uzyskiwać pozwoleń. Ma to dotyczyć budynków, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce objętej inwestycją. W praktyce nie trzeba będzie wydawać rocznie ok. 30 tys. pozwoleń na budowę. Rząd, przyjmując projekt nowelizacji prawa budowlanego, chce jak najszybciej wprowadzić w życie rozwiązania, które realizują zasadę: …

Dostęp do całej treści biuletynu:
[newsletter_lock] Biuletyn Doradcy Podatkowego wrzesień 2014 [/newsletter_lock]