logo

Data wykonania usługi, data dokonania dostawy – najważniejsze spośród podatkowych dat.

Jedno z częstszych pytań, które zadają nam nasi klienci: ile zapłacę podatku w tym miesiącu? Odpowiedź na to pytanie jest złożona zależy między innymi od tego, kiedy podatnik uzyskał przychód z prowadzonej działalności gospodarczej? Płatność zależy od tego, w jakim terminie została wykolona usługa lub w jakim terminie dokonana była dostawa towarów.

Na wystawianych fakturach często pojawia się błąd w postaci daty sprzedaży, termin ten nie funkcjonuje już od 2013r. Należy sprawdzić czy na wystawianych fakturach nie występuje, a jeżeli tak to należy go zmienić na datę sprzedaży lub datę wykonania usługi zaktualizuj parametry na fakturze.

Kiedy dwie daty, a kiedy jedna na fakturze?

Przepisy nakazują wskazać w fakturze datę jej wystawienia. Data wystawienia faktury wskazuje, w którym dniu wystawiasz dokument. 

W fakturze musza się pojawić jeszcze dwie ważne daty, data dokonania dostawy towaru oraz data wykonania usługi – o ile oczywiście inne niż data wystawienia faktury.

Przykład:  

data wystawienia faktury: 4.05.2021 r.

data wykonania usługi: 27.04.2021 r.

w tym przypadku przychód podatkowy powstanie w kwietniu. Data wykonania usługi dyktuje nam obowiązki podatkowe przedsiębiorcy.

Usługa świadczona w okresach rozliczeniowych

Jeżeli podatnik świadczy tzw. usługi ciągłe, np. najem, dzierżawa, stała obsługa prawna lub biurowa, stała obsługa informatyczna, i z umowy z kontrahentem lub faktury wynika, iż rozlicza się w cyklach rozliczeniowych, wówczas datą wykonania usługi jest ostatni dzień danego cyklu rozliczeniowego. Taką datę powinien też wskazać w treści faktury.

Data wystawienia faktury.

Podatnik ma dużą swobodę w tym, w jakim terminie możesz wystawić fakturę. Może dokument wystawić zarówno przed dokonaniem dostawy czy wykonaniem usługi, jak i po tym dniu.

Termin wystawienia faktury.

Fakturę wystawia się z zachowaniem dwóch zasad nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.