logo

Bardzo ważna informacja! Od lipca 2021 r. przedsiębiorcy raportują transakcje w JPK wg nowych reguł

Z dniem 1 lipca 2021 r. zostały znowelizowane przepisy VAT, które zobowiązują przedsiębiorców do raportowania danych w plikach JPK o transakcjach przeprowadzanych w firmie. 

W obszarach wymienionych poniżej zaszły modyfikacje od drobnych, porządkujących, aż po zupełną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązujących uregulowań. 

MPP – mechanizm podzielonej płatności

Zmiany całkowicie zniosły obowiązek raportowania transakcji objętych MPP.

Biuro rachunkowe które rozlicza przedsiębiorcę nie będzie przekazywało do urzędu skarbowego w składanych plikach JPK_VAT informacji, które ze sprzedawanych i nabywanych towarów i usług objęte są obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

Ważna informacja! Zmiana przepisów dotyczy tylko obowiązku raportowania, BEZ ZMIAN pozostaje, obowiązek oznaczania faktur sprzedaży wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji, gdy transakcja spełnia warunki określone w ustawie.

W sytuacji, gdy przygotowując do biura rachunkowego dokumentację weryfikowali Państwo, które z oznaczeń na fakturach były obowiązkowe, a które dobrowolne – to aktualnie począwszy od dokumentów księgowych z lipca – już nie ma potrzeby przeprowadzania takiej weryfikacji.

TP – transakcje powiązane

Państwa obowiązkiem było i pozostaje przekazywanie do biura rachunkowego informacji o transakcjach przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi. Te transakcje powinny być oznaczane symbolem „TP”.

Obowiązek raportowania obejmuje powiązania przez pryzmat relacji:

 • kapitałowych,
 • osobowych,
 • rodzinnych.

Jednak od lipca 2021 r. nie podlegają raportowaniu transakcje z podmiotami powiązanymi w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Jeżeli właśnie tego typu powiązania identyfikował przedsiębiorca, to od lipca nie będzie to już konieczne.

 GTU – grupy towarów i usług

Zmianie zostały poddane przepisy obligujące przedsiębiorcę do oznaczania transakcji symbolami GTU.

Zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą przedsiębiorców dokonujących sprzedaży:

 • napojów alkoholowych,
 • olejów opałowych,
 • folii stretch,
 • pojazdów samochodowych,
 • metali szlachetnych i nieszlachetnych,
 • produktów leczniczych,
 • budynków, budowli i gruntów,
 • usług niematerialnych.

O szczegóły opisanych powyżej zmian dopytaj swojej księgowej prowadzącej.