logo

Umorzona część PFR nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym!

Długo czekaliśmy na opublikowanie  rozporządzenia które wprowadza zmiany  korzystne dla firm, zmiany dotyczą braku opodatkowania umorzonej części subwencji  PFR.

Termin płatności podatku dochodowego za czerwiec przypada 20 lipca a Minister Finansów 19 lipca opublikował stosowne rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych odpowiednio przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z 4.07.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010).

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

W praktyce to oznacza, iż nie zapłacicie Państwo podatku dochodowego od umorzonej części subwencji PFR. 

W związku z tym, iż decyzje w sprawie umorzenia subwencji były wydawane przez PFR zarówno w czerwcu, jak i w lipcu Ministerstwo uregulowało, iż zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Tym samym, wprawdzie późno, ale jednak mamy podstawę prawną do tego, by umorzona część subwencji nie była ewidencjonowana jako przychód podatkowy.

U tych z Państwa, u których decyzje dotyczące umorzeń zostały zaksięgowane, z uwag na brak podstaw prawnych we wcześniejszych okresach, aktualnie wykonane zostaną stosowne korekty ksiąg.