logo

Przypominamy od 1 lipca 2021 r. niektóre firmy mają obowiązek wprowadzenia kas online – sprawdź czy ten obowiązek dotyczy Ciebie!

Obowiązek ten dotyczy firm świadczących usługi:  

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (np. siłownie, kluby fitness) – wyłącznie w zakresie wstępu,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (za wyjątkiem innych specjalistów prowadzący działalność w branży medycznej np. rehabilitanci, technicy dentystyczni czy technicy masażu)

W pozostałych branżach, które nie zostały objęte obowiązkową wymianą, nadal mogą być używane kasy, które przedsiębiorcy posiadają. Konieczność wymiany urządzenia pojawi się dopiero z chwilą, gdy zajdzie potrzeba wymiany pamięci z uwagi na jej zapełnienie.

Jak przygotować się do wymiany urządzenia?

 • dobrać najlepszą dla swoich potrzeb;
 • zakupić i poprosić o przeszkolenie z zasad jej obsługi;
 • przygotować urządzenie do pracy – należy pamiętać, że w treści paragonu musi być wskazana nazwa usługi pozwalająca na jednoznaczną jej identyfikację. Nazwa usługi powinna w sposób niebudzący wątpliwości określać przedmiot sprzedaży;
 • umówić się na fiskalizację urządzenia;
 • dostarczyć do biura księgowego fakturę za zakup kasy oraz xero lub skan z książki kasy. 


Dokonując wymiany kasy fiskalnej nie można zapomnieć o urządzeniu, które obecnie jest w firmie. Po wymianie na urządzenie online stara kasa stanie się bezużyteczna. Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wiąże się z określonymi obowiązkami:

 • należy umówić się z serwisantem na odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej;
 • generowany jest ostatni raport fiskalny dobowy oraz o raport okresowy (miesięczny);
 • sporządzany jest protokół z czynności odczytu;
 • protokół, raporty fiskalne należy dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 5 dni;
 • wniosek na wzorze o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas składamy w urzędzie;
 • informujemy swoje biuro rachunkowe o zaprzestaniu używania kasy;

Podatnikom przysługuje ulga na wymianę urządzenia, maksymalna kwota, którą może w formie zwrotu otrzymać to 700 zł. Ulga realizowana jest tylko na wniosek podatnika.