logo

Polska bezgotówkowa używanie terminala – ważne informacje!

W przypadku, kiedy jesteś przedsiębiorącą korzystającym z terminala płatniczego, który przez pierwsze 12 miesięcy użytkowany jest lub był nieodpłatnie to myślenie „jeśli nie płacę, to nie mam żadnego dokumentu do zaksięgowania” – to takie myślenie jest błędne.

W przypadku gdy dzierżawa terminala jest nieodpłatna (finansuje ją Fundacja Polska Bezgotówkowa) nie oznacza to, że z punktu widzenia podatkowego jest neutralna. Umowa zawarta z dostawcą terminala płatniczego w ramach projektu rodzi skutki podatkowe.

Dokumenty dotyczące użytkowania terminalu w okresie pierwszych 12 miesięcy powinny być dostarczane do biura księgowego.  Jeżeli nie otrzymałeś takich dokumentów, to najlepiej się zwrócić do dostawcy terminala, celem uzyskania takiego dokumentu.

Terminal jest użytkowany nieodpłatnie, tak to prawda jednak na gruncie prawa podatkowego oznacza to, że przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie majątkowe, czyli przychód, który należy traktować w kategoriach nie wydanych pieniędzy. Od takiego przychodu nalicza się podatek dochodowy. Ważne jest dla prawidłowości w księgach, aby by biuro rachunkowe widziało o fakcie użytkowania terminala. Przychód rozpoznawany jest w momencie posiadającego dokumentu, który będzie stanowiła podstawy wpisu w księgach

Przy opodatkowaniu ma zastosowanie te same stawki podatku dochodowego, jaka są stosowane w przypadku opodatkowania przychodów z działalności.

Czynni podatnicy podatku VAT mają prawo do odliczenia VAT.

Pomimo faktu fizycznego braku zapłaty (osobiście) przedsiębiorca nie ma konieczność korekty podatku naliczonego tytułem ulgi na złe długi. Zobowiązanie, bowiem jest uregulowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa.