logo

e-commerce

1 lipca 2021r. weszły w życie unijne pakiety zmian, w VAT które dotyczące handlu elektronicznego.

Zmiany, dotyczą sprzedaży dokonywanej przez sklepy internetowe i platformy elektroniczne w przypadku, gdy odbiorcą wysłanego towaru lub usługi jest konsument z innego kraju.

Procedura VAT OSS

W związku z tym, że pakiet e-commerce obejmuje obszerny zakres zmian, w tym materiale opiszemy jedną z procedur jaką jest procedura OSS (One Stop Shop).

W ramach pakietu e-commerce zostanie wprowadzone nowe pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość – WSTO.

WSTO to nowe pojęcie wprowadzone do słowniczka wewnątrz wspólnotowego – sprzedaż towarów na odległość – to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, jeżeli spełnione są warunki:

1) dostawa towaru jest realizowana na rzecz konsumenta (nie podatnika VAT) i nie jest obowiązana do rozliczania WNT,

2) dostarczane towary nie są nowymi środkami trwałymi ani towarami dostarczanymi wraz z montażem lub instalacją.

Całkowita wartość sprzedaży w ramach WSTO oraz usług TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych) będzie objęta jednym progiem obowiązującym w całej UE do wysokości 10.000 euro (42.000 zł). Limit ten jest bardzo niski, a więc konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych procedury oraz ewidencji, które pozwolą na monitorowanie limitu.

Należy pamiętać, że określając miejsce opodatkowania WSTO dokonywanej począwszy od 1 lipca 2021r. należy przy analizie progu uwzględnić zarówno usługi TBE jak i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były realizowane w 2020 r oraz w pierwszej połowie 2021r.

W przypadku gdy limit nie został przekroczony podatnik ma wybiera z dwóch możliwości:

1) opodatkowania powyższych transakcji stosując przepisy krajowe;

2) opodatkowania powyższych transakcji w państwie, do którego wysłał swoje towary.

W przypadku przekroczeniu limitu sprzedaży podatnik jest zobowiązany do opodatkowania transakcji stawką VAT właściwą dla kraju nabywcy korzystając z dwóch możliwości:

1) rejestrując się do VAT w każdym kraju UE, do którego wysyła swoje towary dla konsumentów i w każdym z tych krajów rozliczać obowiązujący tam podatek VAT;

2) wybierając procedurę VAT OSS, która umożliwia rejestrację tylko w jednym kraju.

Procedura VAT OSS stanowi uproszczenie procesu rozliczeniowego, ponieważ po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w UE sprzedawca nadal może rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym.

To bardzo wygodna forma, która wyeliminuje rejestrację i rozliczanie podatku w różnych państwach przeznaczenia towarów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.