logo

Dowody nabycia usług doradczych, prawnych, marketingowych.

Księgujemy w Twoich kosztach podatkowych różnego rodzaju wydatki. Pewne koszty urząd podatkowy poddaje szczególnemu badaniu. Dokładnie chodzi o usługi niematerialne.

Usługi niematerialne – tu każdy zadaje sobie pytanie co to takiego. Do katalogu usług niematerialnych zaliczamy usługi:

  • doradcze, w tym szeroko pojęte doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, IT, strategiczne, itp.,
  • prawne, 
  • zarządcze,
  • marketingowe,
  • konsultingowe,
  • reklamowe,
  • badania rynku i opinii publicznej,
  • promocyjne.

Urząd skarbowy doskonale wie, że tego typu usługi nabywasz. Raportuje o tym, bowiem do fiskusa ich usługodawca, oznaczając te usługi kodami GTU_12.

Organ podatkowy wie, kiedy taka usługa została wykonana, w jakiej kwocie, jaka faktura ją dokumentuje, oraz kto tę usługę dla Ciebie wykonał. Stąd też, szczególnie przy transakcjach znacznej wartości, bardzo łatwo takie wydatki objąć kontrolą.

Dlatego, że w obszarze świadczenia usług niematerialnych dochodzi do szerokich nadużyć ze strony nieuczciwych podmiotów. Specyfika tych usług, ich niematerialny charakter, powodują, iż bardzo łatwo jest wprowadzić do obrotu gospodarczego tzw. „puste faktury”. 

Istota świadczenia usług niematerialnych sprowadza się do przekazania specjalistycznej wiedzy, czy konkretnej informacji a fakt ich wykonania czasami bywa trudny do udowodnienia. Dla przykładu, po osobistej konsultacji w kancelarii doradztwa może nie pozostać żaden ślad poza samą fakturą.

W sposób szczególny zadbaj o dowody wykonania usług niematerialnych.

Podkreślamy, iż w przypadku usług niematerialnych posiadanie umowy o świadczenie usług, faktury i dowodu zapłaty – to może być za mało, by udowodnić fakt nabycia usługi. Nawet oświadczenie usługodawcy, iż faktycznie wykonał określoną usługę może być niewystarczające.

Udowodniony musi być fakt wykonania usługi:  jej realizacji, jej faktycznego przebiegu. 

Powinieneś posiadać tzw. dowody materialne na faktyczne wykonanie usługi.

Ten ciężar udowodnienia ciąży na Tobie.