logo

Wynagrodzenie minimalne oraz składki ZUS w 2021 r

Ponieważ nasi klienci często wracają do nas z pytaniem, ile muszę zapłacić pracownikowi albo jakie stawki ZUS muszę opłacić. Postanowiliśmy zebrać garść wiadomości w tej publikacji.  

Wynagrodzenie:

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 r. wynosi 2 ,800 zł.

Minimalna stawka godzinowa w 2021r. wynosi 18,30 zł

Składki ZUS:

Miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczanie społeczne w 2021r. dla przedsiębiorców opłacających je od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia,w tym przypadku wynosi 840 zł.

Składki za 2021r.

Rodzaj UbezpieczeniaStawkaKwota
emerytalne19,52 %163,97 zł
rentowe8 %67,20 zł
chorobowe2,45 %20,58 zł
wypadkoweX*X*

Miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2021r.

Dla przedsiębiorców i osób współpracujących opłacających je od 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalna – rentowych ogłoszonego na dany rok kalendarzowy wynosi 3 155,40 zł (tj. 60% z kwoty 5 259 zł)

Składki za 2021r.

Rodzaj składkiStawkaKwota
emerytalne19,52 %615,93 zł
rentowe8 %252,43 zł
chorobowe2,45 %77,31 zł
wypadkoweX*X*
*) (dz. U. z 2019r. poz. 757 ze zm.)

Miesięczna postawa wymiaru składki zdrowotnej w 2021 r.

Podstawa do obliczenia tej kwoty wynosi 4 242, 38 co stanowi 75 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020r., włączenie z wypłatami z zysku tj. 5 656,51 zł 75%

Kwota składki (9%)381,81 zł
Kwota do odliczenia od podatku (7,75 %)328,78 zł

Składki na FP, FS i FGŚP na 2021r.

Zgodnie z przyjętą ustawą budżetową na 2021r.

FP i FS 2,45 %

FGŚP 0,10 %

Roczne ograniczenie

Ograniczenie podstawy wymiaru składek ubezpieczanie emerytalnego i rentowego w 2021r. wynosi 157 770 zł