logo

Pandemia co zmieni w kodeksie pracy??? Powstał projekt regulujący pracą zdalną przeczytajcie co przewiduje.

Projekt zmian przepisów kodeksu pracy zakłada możliwość pracy zdalnej na stałe.

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie zdalnie lub częściowo w miejscu, w którym zgłosi nam pracownik a my jako pracodawca się zgodzimy. Projekt zakłada całkowitą pracę zdalną jak i hybrydową. Należy pamiętać o jednym, strony muszą być w tym zgodne.

Uzgodnienie, pomiędzy stronami które dotyczy wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawarciu umowy o pracę, ale również w trakcie jej trwania.

Zasady zostaną określone:

 • u pracodawcy, u którego działają związki zawodowe – poprzez porozumienie z związkami zawodowymi lub regulaminie;
 • u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe – w regulaminie który zostanie stworzony wraz z przedstawicielami pracowników.

Projekt określa obowiązkowe punkty porumienienia, regulaminu z pracownikiem lub polecenia pracy zdalnej.

Projekt zakłada, że pracodawca może polecić pracownikowi pracę w szczególnych przypadkach:

 • obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemią przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu;
 • w przypadku zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy, jeżeli z jakiś przyczyn pracodawca nie będzie mógł tego zrobić.

Projekt określa pracowników, dla których wniosek o wykonywanie pracy zdalnej będzie wiążący:

 • rodziców dzieci do lat 4;
 • rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Pracodawca natomiast będzie miał obowiązki:

 • dostarczyć materiały i narzędzia;
 • pokryć koszty związane z wykonywaniem pracy;
 • zapewnić pomoc techniczną i niezbędne szkolenia;
 • określić zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi;
 • pracodawca musi zapewnić możliwość przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania; się innymi pracownikami itp. na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

Pracodawca będzie mógł akceptować wszystkie wnioski pracownika składane w formie elektronicznej.

12 dni! to nowy wymiar czasu, pracownik będzie mógł korzystać z pracy zdalnej w tym wymiarze w sposób okazjonalizm w skali roku kalendarzowego.

Szkolenie wstępne BHP dla osób zatrudnianych do pracy zdalnej będą mogły odbywać kurs w formie elektronicznej.

Wyłączeniem dla pracy zdalnej będzie:

 • prace szczególnie niebezpieczne;
 • w wyniku których przekroczeń są normy czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • Z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia itp.