logo

Ile zapłacimy na ubezpieczenie zdrowotne w Polskim Ładzie

Jedną z największych zmian który wprowadza Polski Ład jest zmiana sposobu obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ustawodawca uzasadnia, iż sprawiedliwie społecznie będzie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości uzależnionej od przychodu/dochodu a nie w jednej stałej zryczałtowanej kwocie jak to miało miejsce dotychczas.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.

Karta podatkowa:

9% – podstawy wymiaru, którą stanowi wynagrodzenie minimalne 3010 tj. 270,90 (stała kwota)

 • Ryczałt od przychodów:

9% podstawy wymiaru gdy :

 • Przychód do 60 000 zł – 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartały ok. 300 zł
 • Przychód >60 000 zł do 300 000 zł – przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału ok 500 zł
 • Przychód >300 000 zł – 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ok 900 zł.

Zasady ogólne:

 • 9% podstawy wymiaru, które stanowi dochód z działalności, nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia

Podatek liniowy:

 • 4,9 % podstawy wymiaru(dochodu), nie mniej niż 9 % minimalnego wynagrodzenia

Osoby współpracujące

 • 9% podstawy wymiaru, który stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału ok. 500 zł

Przedsiębiorcy korzystając z ULGI NA START (pierwsze pełne 6 mcy  prowadzenia firmy) a także prowadzący szkoły, wolne zawody, twórcy i artyści.

 • 9% podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału ok. 500 zł

Kolejną rewolucyjną zmianą którą wprowadza Nowy Ład, to zmiana polegająca na tym, iż składka nie będzie podlegała odliczeniu od podatku. Ustawodawca z dniem 31 grudnia 2021 r. uchyli przepis umożliwiający odliczenie zapłaconej ZUS zdrowotnej.

Nowe kluczowe terminy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą rozliczane w ciągu roku w cyklu miesięcznym – składka będzie płatna za miesiąc kalendarzowy. Pojawi się też nowy termin wpłaty. Składki ZUS będą regulowane:

 • do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
 • do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – dla pozostałych płatników składek.

Po zakończonym roku konieczne będzie dokonanie rozliczenia rocznego w ZUS. Ma to na celu zweryfikować, czy w ujęciu rocznym przedsiębiorca nadpłacił składki i otrzyma ich zwrot (tylko na wniosek) czy ma obowiązek wykonać dopłatę.

Ryczałtowcy

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (Ci, którzy wybiorą ryczałt na 2022 r.) mogą zdecydować się na swego rodzaju uproszczenie w rozliczeniu (polegać ma możliwości opłacania ZUS od przychodu uzyskanego w 2021 r. Jest to z całą pewnością gwarancja stałej składki zdrowotnej w ciągu roku (co miesiąc będzie w tej samej kwocie). Jednak przy takim rozwiązaniu trzeba mieć na uwadze, iż rozliczenie roczne może wiązać się ze znacznym obciążeniem finansowym. Taka sytuacja w szczególności będzie miała miejsce, gdy przychód w 2021 r będzie niższy w stosunku do uzyskanego w 2022 r.)

Co do zasady wysokość składki ZUS będzie uzależniona od przychodu osiągniętego w 2022 r.

 • do momentu, w którym przychód (liczony narastająco od początku roku) będzie do kwoty 60.000 zł – składka będzie wynosiła ok. 300 zł,
 • jeżeli przychód narastająco przekroczy 60.000 zł, ale będzie niższy niż 300.000 zł – składka będzie wynosiła ok. 500 zł,
 • przychód powyżej 300.000 zł oznacza składkę w kwocie ok. 900 zł miesięcznie.
 • Warto mieć na uwadze wskazane progi, bo przekroczenie limitu przychodów (w skali roku) choćby o złotówkę np. 300.001 zł to nie tylko wyższe bieżące wpłaty (od momentu przekroczenia), ale i konieczność dopłat składki za poprzednie miesiące. Dopłata ta będzie rozliczana w terminie składania zeznania rocznego PIT-28 (będzie wykazana w deklaracji rozliczeniowej za luty i płatna w marcu).