logo

Dezycja uprawniająca PCUD do świadczenia usług doradztwa podatkowego

Decyzja Ministerstwa Finansów o wpisaniu PCUD na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Wydana przez Ministerstwo Finansów w dniu 28 grudnia 2006r Decyzja o wpisie spółki Polskie Centrum Usług Doradczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Działając w oparciu o ten dokument Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozpoczęło z początkiem roku 2007 świadczenie usług doradztwa podatkowego.

Aktualna oferta na Doradztwo Podatkowe dla warszawskich firm znajduje się na podstronie https://pcud.pl/biuro-rachunkowe-warszawa/doradztwo-podatkowe/