logo

Rozliczenie delegacji

 

Rozliczenie delegacji pracownika

 
Pracownik został oddelegowany do pracy w miejscowości, która znajduje się poza stałym miejscem jego zamieszkania, w celu dokonania konserwacji urządzeń chłodniczych. W tym przypadku pracownik ze strony kontrahenta miał zapewnione noclegi oraz pokryte koszty przejazdów. Podróż rozpoczęła się 3 maja 2014 r. o godzinie 7:30, a zakończyła się 8 maja 2014 r. o godzinie 19:00.
 

Jak rozliczyć koszty tej podróży służbowej?

 
Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują: [newsletter_lock] diety, zwrot kosztów przejazdów z miejscowości stałego miejsca pracy, bądź miejsca zamieszkania pracownika, do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem, zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu, zwrot kosztów noclegu (bądź ryczałt za nocleg), zwrot innych udokumentowanych wydatków.
Pracownikowi przysługują diety, a więc jeżeli podróż służbowa trwała od 8 do 12 godzin –pracownikowi przysługuje połowa diety, gdy zaś podróż służbowa przekraczała 12 godzin – dieta w pełnej wysokości. Jeżeli zaś podróż służbowa trwała dłużej niż jedną dobę, za każdą dobę przysługuje pracownikowi dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin – połowa diety, a ponad 8 godzin – przysługuje pracownikowi dieta w pełnej wysokości.

W tym przypadku czas trwania podróży wynosił 5 pełnych dób, 11 godzin i 30 minut, w związku z czym pracownikowi przysługuje 6 diet. Wartość diety krajowej wynosi od marca 2013 r. 30 zł, a zatem łączny koszt podróży służbowej pracownika wynosi 180 zł.

Rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników należy dokonywać na dokumencie delegacji, zawierającym: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.

Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika (wyłącznie pracownika) do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra (stanowią one przy tym koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy).[/newsletter_lock]