logo

Rabat bez korekty faktury VAT

Nie w każdym przypadku po przyznaniu rabatu sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie wyrok następującej treści:
[newsletter_lock]

Sprzedawca, który nie chce obniżyć podstawy opodatkowania VAT w związku z wypłaconą kontrahentowi premią pieniężną, nie musi wystawiać faktury korygującej. – Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. NSA odwołał się przy tym do swojej uchwały z 5 czerwca 2012 r., w której wskazał, iż w przypadku gdy przedsiębiorca nie zamierza obniżać podstawy opodatkowania, nie musi tego dokumentować. Nie może również ponosić z tego tytułu żadnych sankcji. Dopiero gdyby zdecydował się zmniejszyć podstawę opodatkowania, musiałby spełnić warunki formalne, w tym te dotyczące korekty faktur. Udzielona kontrahentowi obniża VAT podobnie jak rabat. W uchwale tej chodziło o premie pieniężne udzielane przez podatników kontrahentom za zrobienie zakupów o określonej wielkości bądź za terminową zapłatę za kupowane towary i usługi. Sąd zauważył przy tym, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie, którego można byłoby karać za brak korekty faktury po udzieleniu premii. Czynności stanowiące opodatkowaną dostawę towaru nie mogą jednocześnie stanowić podlegającej opodatkowaniu VAT usługi polegającej na osiągnięciu określonego poziomu zakupów i dokonaniu zapłaty za nie.

[/newsletter_lock]
Wyrok NSA z 11.02.2014 r.,
sygn. akt I FSK 310/13