logo

Limity podatkowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta z w przyszłym roku z prawa do kasowego rozliczania VAT, prawa do rozliczania się ryczałtem czy też prowadzenia uproszczonej księgowości. Wyższa również będzie łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.  Powodem powyższych zmian jest spadek kursu złotego względem euro.

 

Rodzaj limitu Limit w euro Limit w zł
2013 r. 2014 r.
Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 150.000 euro 615.300 zł 633.450 zł*
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie 25.000 euro 102.550 zł 105.575 zł*
Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne 1.200.000 euro 4.936.560 zł 5.059.560 zł**
Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku w ramach amortyzacji jednorazowej 50.000 euro 205.000 zł 211.000 zł*
Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji przez podmioty rozpoczynające działalność 10.000 euro 41.000 zł 42.000 zł*
Mały podatnik w VAT i podatku dochodowym 1.200.000 euro 4.922.000 zł 5.068.000 zł*
Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu 45.000 euro 185.000 zł 190.000 zł*
Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT
150.000 zł 150.000 zł
Wartość wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT
50.000 zł 50.000 zł

* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 1.10.2013 r. wyniósł 4,2230 zł.

** Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 30.09.2013 r. wyniósł 4,2163 zł.