logo

Biuletyn Doradcy Podatkowego sierpień 2014

Biuletyn Doradcy Podatkowego (sierpień 2014)

wydawany przez Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o.

W biuletynie sierpniowym znajdziesz artykuły o nowościach w podatkach, w przepisach dotyczących firm (rachunkowość dla biznesu), w kadrach i ubezpieczeniach oraz Serwis Domowy, w którym zgrupowaliśmy nowości w prawie dotyczące nas wszystkich.

 1. Podatki
  • Nieświadomi oszustwa mogą odliczać VAT

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) nadal broni w swych orzeczeniach prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy nie wie on, że jego kontrahenci chcą oszukać fiskusa. Wskazał niedawno, że to na organach podatkowych ciąży wykazanie, że podatnik nie zachował należytej staranności kupieckiej wymaganej w obrocie gospodarczym.

  • PIT od świadczeń nieodpłatnych od pracodawcy

   Trybunał Konstytucyjny wskazał 3 cechy istotne kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Za przychód pracownika mogą być mianowicie uznane takie świadczenia, które: …

 2. Firma
  • Jeden standard płatności bezgotówkowych w euro – SEPA

   Od 1 sierpnia 2014 roku w krajach strefy euro obowiązuje jeden standard płatności bezgotówkowych w euro, określany jako płatności SEPA.
   Oznacza to, że wszystkie detaliczne przelewy oraz polecenia zapłaty …

  • Uproszczenia w rachunkowości „mikrofirm”

   Parlament przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości, która uprości sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm.
   Jej celem jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, …

 3. Kadry i Ubezpieczenia
  • Roszczenia pracowników niewypłacalnego przedsiębiorcy lepiej chronione

   Od 26 lipca 2014 r. wzmocniona została ochrona roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dostęp do całej treści biuletynu:
[newsletter_lock] Biuletyn Doradcy Podatkowego sierpień 2014 [/newsletter_lock]