logo

Biuletyn Doradcy Podatkowego listopad 2014

Biuletyn Doradcy Podatkowego (listopad 2014)

wydawany przez firmę Polskie Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. z Warszawy

Drogi Czytelniku,
1 stycznia 2015 r. wiele firm obudzi się w nowej rzeczywistości podatkowej. Na nowy rok znów zapowiedziano bowiem wiele zmian w przepisach podatkowych; kilka z nich wskazujemy w bieżącym numerze. Najwyższa pora szykować się już na zmiany. Po informacje i porady dotyczące przygotowywanych zmian prawnych zapraszamy do Naszej Kancelarii. Podpowiemy Państwu, co warto zrobić jeszcze przed zakończeniem bieżącego roku, a co przełożyć już na przyszły rok, tak aby obciążenia finansowe były dla Państwa jak najmniejsze.
Małe i średnie firmy to 67% polskiego PKB! Polska posiada ograniczone zasoby naturalne – nie mamy ropy ani gazu – nasza gospodarka oparta jest o działalność małych i średnich firm. Są one największym kapitałem naszego kraju. Tymczasem czują się one nie docenione. Stąd 7 listopada 2014 r. o godz. 13:00 przed Sejmem w Warszawie odbędzie się manifestacja przedsiębiorców. Niezadowoleni twierdzą, że rząd w Polsce przedsiębiorcom tylko rzuca kolejne kłody pod nogi. Postulują więc, słusznie, aby m.in. obowiązek podatkowy (w VAT, jak i w podatku dochodowym) powstawał w momencie, kiedy nastąpiła płatność (proporcjonalnie do jej części, jeśli nie jest to płatność pełna), a także aby podniesiono kwotę wolną od podatku dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek osobowych oraz innych dochodów osobistych do wysokości co najmniej 12 minimalnych pensji krajowych.
Twój Doradca Podatkowy
Monika Nazaruk-Łyjak
Doradca Podatkowy nr.10410

W artykułach naszego listopadowego biuletynu zajdziesz nowości wprowadzane w podatkach, opis zmian w przepisach dotyczących firm (rachunkowość dla biznesu). Przeczytasz również o zmianach w kadrach, płacach i ubezpieczeniach oraz informacje około-podatkowe dotyczące nas wszystkich czyli Serwis Domowy.

 1. Podatki
  • Rekomendacje zmian w Ordynacji podatkowej

   Ministerstwo Gospodarki przygotowało i wstępnie skonsultowało rekomendacje dotyczące zmian w ustawie Ordynacja podatkowa. – Głównym ich celem jest rozpoczęcie dyskusji nad konkretnymi zagadnieniami oraz propozycjami zmian zasad funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce – podkreślił wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
   W opinii wicepremiera najistotniejsze są procedury kontroli i poboru podatków, a także wynikające z tego tytułu relacje z aparatem skarbowym. …

  • Opłata paliwowa w górę

   Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym ma na celu zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego (FK). Pozwoli to maksymalnie wykorzystać środki unijne w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a w efekcie zrealizować większą liczbę inwestycji i zadbać o infrastrukturę kolejową.
   Ustawa przewiduje czasowe podniesienie stawek opłaty paliwowej z jednoczesnym obniżeniem stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. …

 2. Firma
  • Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

   Sejm przyjął tzw. czwartą ustawę deregulacyjną, która przewiduje rozwiązania ułatwiające prowadzenie biznesu.
   Poprawa konkurencyjności polskich portów
   Ustawa zawiera tzw. pakiet portowy, czyli rozwiązania przewidujące skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin. Wydłużony zostanie także termin na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców. Rozwiązania te mają służyć poprawie konkurencyjności polskich portów, które tracą klientów np. na rzecz Niemiec czy Holandii.
   Ułatwienia w rozliczaniu samochodów służbowych
   Obecny system rozliczania podatku dochodowego w związku z użytkowaniem pojazdu służbowego do celów prywatnych zostanie zastąpiony uproszczonym systemem ryczałtowym. …

  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

   Nowa ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 1 ma służyć poprawie ochrony konsumentów, a dla sprzedawców oznacza spore kłopoty. Zaczyna ona obowiązywać od 25 grudnia br. Do tego czasu przedsiębiorcy, konsumenci oraz organizacje broniące słabszych uczestników rynku muszą dostosować się do nowych regulacji.
   Nowe przepisy określają też wyraźnie zasady dotyczące wykonywania prawa odstąpienia od umowy, w tym dotyczące sposobu obliczania terminów oraz skutków jego wykonania, a także niezwykle istotne kwestie związane z kosztami, które powstają w przypadku zwrotu rzeczy, wskazując, kogo i w jakim zakresie obciążają te koszty. …

 3. Kadry i Ubezpieczenia
  • E-zwolnienia od 2015 roku

   Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od przyszłego roku zastąpią je e-zwolnienia – tak zakłada rządowy projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
   – To zmiana cywilizacyjna. Korzystamy przecież z bankowości elektronicznej, przez Internet opłacamy rachunki, robimy zakupy. ZUS też musi się zmieniać i lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. …

  • Promocja równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy

   Pierwsze pilotaże „Przewodnika dla firm” odbyły się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 7, 9 i 14 października 2014 r.
   Były realizowane w ramach projektu „Równość w biznesie” – narzędzia składającego się m.in. z programu szkoleniowego, służącego do upowszechniania równości
   kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach. Pilotaże, czyli 6-godzinne szkolenia dla osób pracujących m.in. w działach HR, CSR …

 4. Serwis Domowy
  • Odwrócony kredyt hipoteczny

   Ustawę wprowadzającą nową usługę na polskim rynku finansowym, która pozwoli osobom posiadającym nieruchomości uzyskiwać dodatkowe środki pieniężne i przeznaczyć je na dowolny cel, przyjął już parlament.
   Regulacja ma jak najpełniej zabezpieczyć interesy osób starszych, będących głównymi adresatami nowych rozwiązań. Obecnie funkcjonujący w Polsce model sprzedażowy oparty na przepisach Kodeksu cywilnego oferuje rentę lub umowę dożywocia, w których beneficjent usługi przekazuje własność nieruchomości wraz z zawarciem umowy. … 

  • Usprawnienie funkcjonowania protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych

   27 października 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której celem jest usprawnienie funkcjonowania, wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagranego obrazu i dźwięku z sali sądowej. …

Dostęp do całej treści biuletynu:
[newsletter_lock] Biuletyn Doradcy Podatkowego listopad 2014 [/newsletter_lock]